Atlantische BuurtDenk mee over de gebiedsvisie!

Informatie- en participatiebijeenkomst Atlantische Buurt

177 keer bekeken

Begin

18-05-2022 om 19:30

Einde

18-05-2022 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Op 18 mei 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats waar we met elkaar in gesprek gingen over de huidige ontwikkelingen in de Atlantische buurt. Het verslag van de avond en de presentatie is hier terug te vinden.

In 2020 is door de gemeente samen met bewoners van de Atlantische Buurt o.a. (Thorbeckelaan, Europalaan, Kennedylaan, Kuyperstraat en Dr. Ariënslaan) een gebiedsvisie gemaakt. Daarin ging het vooral over de doelen en wensen voor deze wijk in de Staatsliedenbuurt. Woningbouwvereniging Portaal en gemeente Stichtse Vecht werken de gebiedsvisie samen verder uit. 

Op 18 mei 2022 is er een informatie- en participatiebijeenkomst georganiseerd in Het Trefpunt, over de eerste denkrichtingen voor het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) voor de Atlantische Buurt. Na een plenaire presentatie was er ruimte voor gesprek en reflectie aan de hand van panelen. Tijdens de avond waren circa 60 mensen aanwezig.

In de plenaire presentatie hebben de gemeente en Portaal een toelichting gegeven op het SPvE. Tijdens de avond werd met behulp van interactieve tool Mentimeter gepeild hoe de aanwezigen denken over thema’s. De presentatie met de uitslag van de peilingen is hier te downloaden.

Portaal heeft het voornemen om de drie grijze flats en de beneden-boven woningen te slopen en er nieuwe appartementen voor terug te bouwen. Ook is het voorstel om de speelplekken en openbare te verbeteren. Het idee is dat er 150 tot 220 extra woningen terug komen, zodat er wordt bijgedragen aan het verminderen van de woningcrisis en er naast sociale huurwoningen ook middenhuur – of koopwoningen kunnen komen. Hoeveel meer woningen precies, hangt af van wat acceptabele bouwhoogtes zijn (wat is passend in de buurt), hoeveel extra parkeerplekken gerealiseerd moeten worden (meer woningen betekent meer parkeerplekken) en wanneer het plan financieel uit kan (hoeveel woningen zijn nodig voor een haalbare businesscase).

Cookie-instellingen