Submenu

Terugblik buurtbijeenkomst 27 september 2023

Op 27 september gaven we opvolging aan de inloopbijeenkomst die in december 2022 plaatsvond. Tijdens de bijeenkomst informeerden we buurtbewoners en enkele huurders van het gebouw over de plannen en vroegen we hen mee te reflecteren op twee gemaakte toekomstschetsen.

Doel van de bijeenkomst

Het eerste doel van de bijeenkomst was informeren. Tijdens de bijeenkomst op 27 september 2023 informeerden we buurtbewoners, en enkele huurders van het bedrijfsverzamelgebouw, over de plannen en de stappen die we sinds de vorige bijeenkomst (december 2022) hebben gezet. Stedenbouwkundig ontwerper Gideon de Jong (SVP Architectuur en Stedenbouw) presenteerde een tweetal toekomstschetsen. In deze schetsen zijn zowel de uitgangspunten die de gemeente heeft meegegeven aan deze ontwikkeling, als de input uit de buurt meegenomen. Tot slot informeerden we de aanwezigen over het proces dat we doorlopen: waar staan we nu en wat volgt er nog?

Het tweede doel van de bijeenkomst was in gesprek en reflecteren. Aan de hand van de twee toekomstschetsen gingen we na de presentatie uiteen in groepen om verder te praten over de volgende thema's: het gebouw, mobiliteit en parkeren, flora en fauna en programmering. De reflectie helpt ons om de schetsen verder te brengen tot een voorkeursvariant.

Wat hebben we gehoord en opgehaald?

Per thema hebben we een aantal aandachtspunten en punten van reflectie opgehaald. Voor een uitgebreid overzicht kunt u het verslag nalezen, te vinden op de pagina over het proces. De punten die hieronder leest zijn nog niet afgewogen en/of verwerkt in de uitwerking van het initiatief. Het betreft enkel een beschrijving van wat er is gehoord tijdens de bijeenkomst.

Groen en openbare ruimte

 • Als er meer kinderen in de buurt komen, is er ook behoefte aan extra speelplekken.
 • Veiligheid is een groot issue op dit moment.
 • Er is een grote behoefte aan vergroening van de locatie.
 • Vragen met betrekking tot de invulling van het dek: privégebruik of openbaar terrein?

Parkeren

 • De meest genoemde zorg is het aantal parkeerplaatsen dat is voorzien in de schetsen.
 • Er zijn vragen over de parkeerplaatsen onder het dek: geldt daar betaald parkeren of niet?

Verkeer

 • De aanwezigen vragen zich af of één inrit voor gemotoriseerd verkeer voldoende is.
 • Er zijn vragen over het parkeren van fietsen: wordt daar ruimte voor gerealiseerd?
 • Buurtbewoners zouden graag zien dat de Krammlaan anders wordt ingericht.

Kantoor

 • Er zijn vragen over de herkomst van het streven naar het realiseren van 1700-1800m2 kantoorruimte in het plan.
 • Er zijn vragen over het type kantoorruimte dat zal worden gerealiseerd.

(Woon)programma en het parkeerdek

 • Buurtbewoners hebben zorgen geuit over het aantal woningen in het plan.
 • Er zijn vragen over de regels omtrent het verhuren van woningen.
 • In schets B spreken de stadswoningen erg aan.
 • Enkele buurtbewoners zouden kleinschalige horeca op de begane grond leuk vinden.

Het gebouw

 • Er zijn vragen over de akoestiek van het gebouw.
 • Er zijn wensen voor het realiseren van een geluidswand langs het spoor.
 • Er wordt gevraagd of er rekening gehouden wordt met de wind in de omgeving.
 • Er wordt gevraagd of de verdeling van de kantoren en appartementen aangepast kan worden t.o.v. de verdeling die in de schetsen wordt voorgesteld.
 • Er wordt gevraagd aan welke zijde de balkons van de nieuwe woningen komen i.v.m. de privacy van de huidige buurtbewoners.
 • Er wordt gevraagd waar de nieuwe bewoners hun afval in de toekomst moeten wegbrengen.
 • Er wordt gevraagd wat de energievoorziening van de nieuwe woningen zal zijn.

En verder

Een verdere uitwerking van bovengenoemde punten en vragen is te vinden in het verslag. Daarnaast is er voor enkele punten een reactie geformuleerd door de gemeente, die is hier te vinden.

Cookie-instellingen