Submenu

AMVEST EN VORM ONTWIKKELEN SAMEN VOORMALIGE MARGARINEFABRIEK UPFIELD

20-01-2023

Amvest en VORM hebben eind 2022 een samenwerkingsovereenkomst getekend om de voormalige margarinefabriek Upfield te transformeren tot woon-, werk- en beleefplek met circa 1.000 woningen. Amvest en VORM worden gelijkwaardige ontwikkelpartners voor dit gebied aan de Nassaukade. BRON: AMVEST.NL

Eind december 2021 kondigde VORM aan de margarinefabriek gekocht te hebben. Samen met en onder regie van de gemeente Rotterdam heeft VORM in 2022 de ambities geformuleerd welke zijn vastgelegd in een ambitiedocument wat door het college is vastgesteld. Het is de ambitie de komende jaren een grootschalige, binnenstedelijke herontwikkeling te realiseren en VORM zocht daar de perfecte partner bij, waarmee ze samen het volledige traject van ontwikkelen tot exploitatie onder controle hebben. Die partner is Amvest geworden. Amvest is ontwikkelaar en belegger en VORM is ontwikkelaar, bouwer en maker van gebouwonderdelen.

Het voormalige fabrieksterrein wordt getransformeerd tot een woongebied waar Amvest en VORM straks circa 2.000 mensen een fijn thuis bieden. De historische waarde en uitstraling van het gebied blijft behouden in deze ontwikkeling waar naast circa duizend woningen ook ruimte komt voor tienduizend vierkante meter werkfuncties en voorzieningen die de locatie versterken.

DE KAAI

Het nieuwe gebied krijgt “De Kaai” als naam. Een levendig gebied op een markante locatie. Een buurt waar ruimte is voor iedereen: starters, doorstromers, jongeren, gezinnen en ouderen. Er worden naast koopwoningen ook sociale en middenhuurwoningen gerealiseerd, die naar verwachting door één van de woningfondsen van Amvest in belegging worden genomen.

Heleen Aarts: We zijn er ontzettend trots op dat wij deze grootschalige, binnenstedelijke herontwikkeling samen met VORM gaan realiseren. Amvest is als belegger en ontwikkelaar bekend met grote uitdagende projecten in Rotterdam. We hebben de ambitie om het gebied openbaar toegankelijk te maken, het terug te geven aan de stad Rotterdam en hiermee veel mensen een fijn thuis te bieden.”

Hans Meurs, CEO VORM laat weten: “We waren op slag verliefd op deze unieke plek en zagen direct de unieke betekenis voor onze ‘eigen’ stad Rotterdam. De Kaai is klaar voor de toekomst en een eerbetoon aan het verleden. Een buurt waar ruimte is voor iedereen. Een enorme verrijking voor de wijk Feijenoord. Zo brengen we de wijk in verbinding met de stad Rotterdam. Met een partner als Amvest gaan we dit tot een groot succes maken!”

Donderdag 19 januari presenteerde Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen van Rotterdam, het vastgestelde ambitiedocument voor het gebied, dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met de ontwikkelcombinatie.

Op 13 februari 2023 organiseren Amvest en VORM een kick-off event als start van de participatie en placemaking. Buurtbewoners en andere belangstellenden worden uitgenodigd om kennis te maken met het gebied en de ontwikkeling.

Bron: amvest.nl

Cookie-instellingen