Submenu

Waardevolle inbreng tijdens meedenksessies opgehaald!

04-05-2023

Op 21 en 22 maart 2023 vonden er meedenksessies plaats over de thema's pleinen, kades, voorzieningen, gebouwen en architectuur. Tijdens de avond gingen we over deze thema's met omwonenden en toekomstige bewoners in gesprek. Dit heeft waardevolle input opgeleverd voor het eerste ontwerp.

Opzet van de sessies

Aan de hand van verschillende afbeeldingen gingen we met elkaar in gesprek. We bespraken welke activiteiten iedereen zou willen doen op de pleinen en kades. Daarnaast spraken we ook over de uitstraling die de pleinen, kades en gebouwen zouden moeten hebben. Hieronder leest u een samenvatting van de inbreng per hoofdthema, en staan we stil bij hoe nu verder.

Inbreng pleinen

  • De uitstraling van de pleinen ziet men graag groen met bomen en water.
  • Er is veel behoefte aan mogelijkheden om anderen te kunnen ontmoeten op de pleinen, te kunnen zitten, te spelen en te sporten.
  • Er zijn diverse faciliteiten gewenst op de pleinen, van sporten tot het bezoeken van een horecazaak.

Inbreng kades

  • De kades moeten een ongedwongen sfeer hebben, multifunctioneel zijn en voor iedereen! Het zou tof zijn als er zowel horeca is, als ruimte voor eigen invulling.
  • Tof als er een goede connectie gemaakt kan worden met het water.

Inbreng gebouwen en architectuur

  • De gebouwen moeten een industriĆ«le, maar tegelijkertijd groene uitstraling hebben.
  • De daken moeten het liefst zo groen mogelijk zijn, met ruimte voor het opwekken en/of opslaan van energie.
  • In de gebouwen moet ruimte zijn voor ontmoeting.
  • De connectie tussen de ruimtes binnen en de ruimtes zo groen mogelijk.

Hoe verder?

Binnenkort presenteren we het eerste ontwerp voor De Kaai. Dan vertellen we ook hoe we sommige punten uit bovenstaande inbreng hebben meegenomen. Sommige punten hebben we helaas nog niet kunnen verwerken. Dit komt omdat die vaak al te concreet zijn voor de fase waarin we nu zitten. Die inbreng bewaren we en zullen we op een later moment er weer bijpakken zodat we de inbreng opnieuw kunnen evalueren en waar mogelijk een plek kunnen geven in de plannen.

Cookie-instellingen