Submenu

2019: Start samenwerking

04-05-2023

Woningeigenaren en eigenaren winkelcentrum groeperen zich om gezamenlijk bij te kunnen dragen aan de toekomst van de Esch.

Als in 2019 een onderzoek naar een mogelijk nieuwe in oeververbinding in Rotterdam wordt gestart komen woningcorporatie Woonstad, woningbeleggers Syntrus Achmea, Vesteda, MN, winkelcentrumeigenaar BakkersHommen en ontwikkelaars ERA Contour, Stebru en Blue-house bij elkaar. Ze beseffen dat een mogelijk nieuwe oeververbinding impact op de hele Esch gaat hebben en dus op de woningen die zij bezitten. Bovendien zien ze De Esch allen als een bijzonder stukje stad dat 35 jaar na oprichting wel wat aandacht verdient.

De verschillende partijen bespraken gezamenlijk hun blik op De Esch en vragen ECHO Urban Design en Kraaijvanger om te onderzoeken welke opgaven zij signaleren voor De Esch en welke oeververbindingen werden onderzocht. Gezamenlijk meldden zij zich als ‘consortium’ bij de gemeente om betrokken te worden bij de planvorming voor De Esch. Op dat moment werden er nog geen specifieke plannen voor De Esch gemaakt. Het consortium kon via de participatietrajecten van de ‘Oeververbindingen’ en ‘A-Z visie’ haar mening inbrengen.

De Coalitie koos ervoor om het gesprek aan te gaan met de bewoners, omdat zij weten wat er speelt in de wijk en dus belangrijke partij zijn in de totstandkoming van een toekomstvisie. De bewoners waren op dat moment net gevraagd door de gemeente om de kernwaarden van De Esch te formuleren. Het consortium sloot aan en ondersteunde dit proces.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen