Hoofdmenu
Submenu

Verslag thematafel verkeer en parkeren Westdonck

Bibi Allessie 12-06-2023 288 keer bekeken 0 reacties

Op 30 mei 2023 vond er een themasessie plaats over verkeer en parkeren in de wijk Bolnes over het sloop- nieuwbouwproject Westdonck. Hierbij presenteren wij het verslag van deze sessie.

Op 30 mei 2023 vond er een themasessie plaats over verkeer en parkeren in de wijk Bolnes over het sloop- nieuwbouwproject Westdonck. Het doel van de bijeenkomst was om met de omwonenden van de sloop- nieuwbouwontwikkeling na te denken over de toekomstige verkeer- en parkeersituatie in Bolnes, zodat de ideeën hierover in overweging genomen kunnen worden bij de verdere uitwerking van het plan.

Tijdens deze avond waren 15 omwonenden aanwezig om mee te denken over de toekomstige situatie. Bij de samenstelling is gelet op een juiste afspiegeling van de wijk: er waren omwonenden met- en zonder autobezit, woningeigenaren en huurders, alleenstaanden en gezinnen vertegenwoordigd. Daarnaast was de gemeente aanwezig, architectenbureau KOW, woningcorporatie Wooncompas, verkeersadviesbureau Omega, landschapsbureau Blau en adviesbureau Kickstad.

De avond startte met een korte terugblik van Bas op het proces tot nu toe en de huidige stand van zaken van de plannen. Daarna nam Mathijs van Omega de omwonenden mee in de huidige verkeer- en parkeersituatie in de wijk en de mogelijkheden voor de toekomst. Na deze presentaties zijn omwonenden in drie thematafels uiteen gegaan om de verkeer- en parkeersituatie onder de loep te nemen.

Samenvatting reacties
Aan de tafels hebben we naar elkaars ervaringen geluisterd ten aanzien van het parkeren in de wijk, onveilige verkeerssituaties en verkeersbewegingen en hebben we nagedacht over mogelijke oplossingen voor de toekomst in relatie tot de sloop-nieuwbouwontwikkeling. Een aantal punten kwamen naar voren:

 • Veiligheid is voor de omwonenden een belangrijk thema. Op verschillende plekken in de wijk zijn onoverzichtelijke plekken waardoor onveilige situaties in het verkeer kunnen ontstaan. Vooral de Noordstraat, in de omgeving van de basisschool, werd genoemd als aandachtspunt.
 • Over het algemeen ervaren omwonenden beperkt parkeerdruk in de wijk. De hoogste parkeerdruk wordt door omwonenden ervaren rondom de La Reijstraat. Daarnaast geven omwonenden aan dat er volgens hen veel geparkeerd wordt in de Westerhof door bewoners uit Beverwaard. Desalniettemin kunnen de meeste omwonenden gemakkelijk in de buurt van hun woning parkeren.
 • Wel zijn er zorgen over verkeerstoename in de wijk, die door veel omwonenden al als druk wordt ervaren. Daarnaast maken omwonenden zich zorgen over de snelheid waarmee het verkeer door de wijk rijdt, waarbij de La Reijstraat als voorbeeld werd genoemd. Daar rijden ook nog eens grote vrachtwagens. Omwonenden maken zich ook zorgen over de drukte op de Rijnsingel, met name tijdens de ochtend- en avondspits.
 • Omwonenden stellen voor om bij de herinrichting ten behoeve van de nieuwbouw, te kijken naar mogelijkheden om haaks parkeren te realiseren waar dat mogelijk is. Op die manier zouden er volgens hen meer parkeerplekken gecreëerd kunnen worden.
 • Omwonenden stellen voor om waar mogelijk eenrichtingsverkeer in te voeren. Dit zorgt voor overzicht en beperkt het aantal verkeersbewegingen. Ook is het helpend als zebrapaden op kruisingen aan alle zijden worden aangebracht.
 • Vanwege de vergrijzing in de wijk vragen omwonenden te letten op de toename van scootmobielen en de ruimtevraag die daarbij komt kijken.
 • Het openbaar vervoer wordt niet altijd als betrouwbaar ervaren en is daarom vaak geen aantrekkelijk
  alternatief voor de auto. Een idee vanuit de omwonenden: creëer een opstappunt van de belbus of de
  buurttaxi in de wijk.
 • Er wordt overlast ervaren van bestelbusjes in de wijk, die soms ook ver uitsteken bij parkeervakken en zo voor onveilige verkeerssituaties leiden. Een idee dat is geopperd, is om een aparte parkeerlocatie aan te wijzen / te maken waar dit soort bestelbussen kunnen staan. Belangrijk is dat zo’n locatie is voorzien van camerabeveiliging o.i.d., omdat eigenaren van bestelbussen deze er anders niet neer zullen zetten uit angst voor inbraak.
 • Omwonenden hebben de wens dat er meer plekken komen om fietsparkeren op straat te faciliteren. De meeste bewoners zetten hun fiets in de berging/schuur, maar bezoek kan de fiets vaak niet fatsoenlijk kwijt.

Tijdens de avond hebben we het ook gehad over deelmobiliteit. Een klein deel van de bewoners staan hier voor open maar het merendeel van de bewoners heeft hier op dit moment geen behoefte aan. Als reden werd de prijs benoemd, maar ook de onzekerheid van het wel of geen auto tot beschikking hebben. Daarnaast werd genoemd dat dit niet past bij de generatie bewoners die nu in de wijk woont, en meer iets is voor de jongere generatie.

Vervolg
Het was een waardevolle avond waar omwonenden niet alleen zorgen maar ook goede ideeën hebben meegegeven voor de toekomstige situatie. We nemen de inbreng mee in het mobiliteitsplan en in de verdere uitwerking van de sloop-nieuwbouwontwikkeling Westdonck.

Verder meepraten?
Was u niet bij de bijeenkomst? De presentatie die aan het begin van de avond is getoond, kunt u vinden onder de knop “downloads” op de website.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
Cookie-instellingen