Hoofdmenu
Submenu

Over Westdonck

Aan de slag met Westdonck

Wooncompas gaat deze nieuwe buurt vormgeven, met oog voor de belangen van huidige en nieuwe bewoners. Er is goed gekeken naar de huidige woningen en de conclusie is helder: het is niet mogelijk de woningen te renoveren. Slopen en nieuwe woningen bouwen is de beste oplossing om te kunnen voldoen aan de eisen van een moderne, duurzame en energiezuinige woning. Dus willen we de 182 bestaande woningen slopen en circa 300-350 woningen te bouwen.

De eerste ruwe schetsen zijn gemaakt.
Om een plan als dit te realiseren moet er natuurlijk niet alleen gerekend worden, maar ook al wat getekend. Die eerste ruwe schetsen zijn gemaakt. En inmiddels is er ook een verzoek gedaan aan de gemeenteraad om mee te kijken met dit plan. Want het gaat om een groot plan, waar we de komende jaren mee bezig zijn. Op dit moment zijn het eigenlijk legoblokjes in het groen: er is nog geen ontwerp van woningen of plattegronden. Dat volgt allemaal later in 2023.

Met elkaar het beste plan maken

Als eigenaar en ontwikkelaar van de nieuwe buurt is Wooncompas met veel partijen in overleg gegaan. Natuurlijk met eigen onderhoudsmensen en bouwkundigen over de staat van de woningen. Met energiedeskundigen over de duurzame eisen voor de woningen. Met stedenbouwkundigen over de historie en de toekomst van de buurt. En ook is er gekeken naar de immense wachtlijsten... Al deze aspecten zijn ook met de gemeente Ridderkerk besproken. En dit heeft geresulteerd in de eerste opzet voor het plan, met de legoblokjes in het groen, waarmee we nu het gesprek met bewoners en buren willen voeren.

Overleg met bewoners en buren

In januari/februari 2023 starten we met de eerste informatieronde. En daar zijn we op zoek naar opmerkingen, wensen, aanmerkingen en zorgen rondom onze plannen. Want hoe eerder we dat weten, hoe beter we er rekening mee kunnen houden. Bij de uitwerking van het plan en de ontwerpen gaan wij ons best doen en onderzoeken welke wensen en verbeteringen we kunnen verwerken.

Wie denkt met ons mee?

In maart/april 2023 zullen er themasessies worden georganiseerd waarin we over specifieke onderwerpen zoals ontwerp, het park of mobiliteit het gesprek met u willen aangaan. U heeft dan de gelegenheid mee te denken over deze thema’s en samen met ons een bijdrage te leveren aan een beter plan.

Via deze site is het mogelijk mee te denken, u op te geven of al direct uw visie te geven.

Blijf op de hoogte! 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief om niets te missen over de ontwikkelingen.

   INSCHRIJVEN    
 

 

Cookie-instellingen